Jak chronić swój znak towarowy za granicą

Twój biznes w Polsce dynamicznie się rozwija? Nadszedł czas na podbój rynków zagranicznych? A może od razu planujesz zacząć swój biznes za granicą? Ważną kwestią, o którą powinieneś zadbać przed wejściem na zagraniczny rynek, jest ochrona Twoich znaków towarowych. Dowiedz się, jak chronić swój znak towarowy za granicą.

 

Dlaczego warto chronić swój znak towarowy za granicą?

Chcesz wprowadzić swoje produkty za granicę. Bardzo ważną kwestią jest to, byś był świadomy, że korzystanie z ochrony znaku towarowego w Polsce, nie oznacza, że Twoja nazwa i logo są chronione na całym świecie. Wiele osób nie jest do końca świadomych tego, że ochrona znaku towarowego jest terytorialna. Oznacza to, że zastrzegając znak towarowy w Urzędzie Patentowym w Polsce, ochronę uzyskuje się wyłącznie na terytorium Polski. 

Istnieje taka możliwość, że na zagranicznym rynku dana nazwa już istnieje. Tak działo się w przypadku firmy Apple, która miała problem z wprowadzeniem swoich smartfonów na chiński rynek z tego względu, że zarejestrowany był tam już produkt o nazwie iPhone. Apple pozwała chińską firmę żądając zaprzestania używania tej nazwy. Cała sprawa przed sądem skończyła się tak, że na chińskim rynku funkcjonują dwa produkty o takiej nazwie, ale w różnych grupach towarowych. Taka sytuacja może wystąpić też w Twoim przypadku. Może również wystąpić sytuacja, że wprowadzisz swoje produkty na zagraniczny rynek, uprzednio nie sprawdzając, czy pod nazwą nie funkcjonuje już jakaś firma lub produkt i spotkasz się z negatywnymi konsekwencjami, być może będziesz musiał zmienić swoją nazwę lub nawet wycofać się z tego rynku. Dlatego przed wejściem na nowy, zagraniczny rynek, po pierwsze – zrób research, a po drugie – chroń swój znak towarowy. Myśląc o działalności za granicą, najlepiej rozpocznij od zarejestrowania swojego znaku towarowego. W nastepnej części artykułu dowiesz się, jakie masz możliwości zastrzegania znaków.

Opcje zastrzegania nazwy lub logo, jako znaku towarowego za granicą

1. Zgłoszenia w poszczególnych  krajowych urzędach patentowych

Jeżeli planujesz wejść tylko na jeden zagraniczny rynek, do państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, np. na rynek ukraiński, to może być opcja idealna dla Ciebie. W celu zdobycia takiej ochrony należy złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego w urzędzie ds. ochrony własności intelektualnej w tym kraju. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że procedura, mimo że podobna, w każdym kraju wyglądać będzie trochę inaczej. W wielu przypadkach istnieje tzw. przymus rzecznikowski. Oznacza to, że zgłaszający z innego kraju (z Polski) będzie musiał skorzystać z pomocy rzecznika patentowego w danym kraju, udzielając mu pełnomocnictwa do prowadzenia zgłoszenia.

2. Znak towarowy Unii Europejskiej

zastrzeżenie znaku towarowego

Źródło: https://pl.fotolia.com/

Jeżeli chcesz prowadzić swoją działalność na terytorium innych państw członkowskich Unii, to będzie to najlepsza opcja dla Ciebie. Procedura rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej może dać Ci ochronę znaku towarowego we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii. Ochroną unijnych znaków towarowych zajmuje się   Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w  Alicante (Hiszpania). Wniosek o rejestrację można złożyć za pośrednictwem internetu, poczty, przez przedstawiciela lub osobiście w biurze EUIPO. Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań formalnych i merytorycznych. Sprawdza się między innymi, czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany i czy nie figuruje już w unijnej bazie znaków towarowych. Po tym badaniu Urząd wysyła listy informujące do właścicieli identycznych lub podobnych do Twojego znaków towarowych. Właśnie ci właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo sprzeciwu zarejestrowania znaku towarowego. Mogą zgłosić swój sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia. Jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub okaże się nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. Ochrona unijnego znaku towarowego obowiązuje na terytorium aż 28 państw, więc naprawdę warto skorzystać z tego rozwiązania, jeżeli planujesz działać na europejskim rynku.

3. Międzynarodowy znak towarowy

Zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego pozwala na zabezpieczenie prawa do znaku towarowego na terenie wybranych krajów z listy, która obejmuje ponad 100 państw z obszaru całego świata. Istnieje także możliwość skorzystania z formalnej procedury międzynarodowej w przypadku zgłoszeń zagranicznych, poprzez wniesienie zgłoszenia międzynarodowego do Biura Międzynarodowego WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Będzie to odpowiednia opcja, jeżeli planujesz działać w kilku państwach nienależących do Unii. 

Żeby uzyskać rejestrację nazwy i logo firmy jako międzynarodowego znaku towarowego, trzeba najpierw zgłosić lub uzyskać rejestrację tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to Urząd Patentowy RP. Następnie należy wypełnić wniosek i złożyć go w urzędzie patentowym kraju pochodzenia.Krajowy urząd patentowy przekazuje wniosek do WIPO. WIPO sprawdza, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi zawarte w podaniu - prawidłowo sklasyfikowane. Jeśli tak jest, rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym i publikuje go w Biuletynie Międzynarodowym. Następnie Biuro Międzynarodowe powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy wskazanych państw. W państwach tych wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego rozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. WIPO rejestruje decyzje poszczególnych państw zgłoszonych we wniosku i informuje o tym osobę lub firmę zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji. Ochrona w procedurze międzynarodowej, podobnie jak przy rejestracji krajowej i unijnej, udzielana jest na 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużania.

zastrzeżenie znaku towarowegoŹródło: https://pl.fotolia.com/

Możliwość skorzystania z różnych rozwiązań

Na koniec trzeba wspomnieć o tym, że powyższe podstawowe sposoby uzyskiwania ochrony znaków towarowych za granicą mogą być stosowane łącznie. Przykładowo, można zgłosić znaki towarowe bezpośrednio w niektórych państwach, w innych poprzez zgłoszenie międzynarodowe, dodatkowo wyznaczając także obszar Unii Europejskiej. Ponadto, oprócz regionalnego urzędu Unii Europejskiej, istnieją również inne urzędy obejmujące obszar wielu państw z jednego kontynentu, np. Eurazjatycka Organizacja Patentowa czy Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej. Jak widzisz, możliwości jest bardzo wiele, przemyśl je i skorzystaj z opcji zastrzegania swojej nazwy i logo za granicą.

Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy