Gdzie zastrzegane są znaki towarowe

Jeżeli posiadasz już nazwę dla swojej firmy, lub jej logo, to znając zalety ich ochrony jako znaków towarowych (a jest ich wiele) zastanawiasz się pewnie, gdzie zastrzegane są znaki towarowe. Jakie masz możliwości wyboru? Którą procedurę rejestracji wybrać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Możliwości zastrzeżenia znaku towarowego

Ogólnie rzecz ujmując, zastrzeganiem znaków towarowych zajmują się urzędy patentowe. To właśnie im przepisy prawa przyznają kompetencje do wydawania świadectw ochronnych na znak towarowy. Swoją nazwę i logo możesz zarejestrować jako znak towarowy nie tylko w Polsce, ale niemalże na całym świecie. Jeżeli chcesz zarejestrować znak towarowy na terenie większej ilości państw, możesz skorzystać z opcji oferowanych przez międzynarodowe systemy rejestracji.Odpowiadając wam na pytanie, gdzie zastrzegane są znaki towarowe przedstawiamy kilka możliwości:

  • w krajowych urzędach ds. własności przemysłowej, np. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

 

gdzie zastrzegane są znaki towarowe

 

  • w urzędach regionalnych, np. Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (Hiszpania),

gdzie zastrzegane są znaki towarowe

  • w Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO), który daje możliwość zastrzeżenia znaku towarowego w ponad 100 państwach całego świata

 

gdzie zastrzegane są znaki towarowe

Którą opcję wybrać?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór systemu ochrony znaków towarowych jest to, na jaką skalę planujesz rozkręcać swój biznes. Jeżeli myślisz o działaniu tylko na polskim rynku – zaleca się krajową ochronę w Urzędzie Patentowym RP. Jeżeli planujesz ekspansję na zagraniczne rynki, wtedy warto rozważyć zastrzeżenie unijnego znaku towarowego, który obejmuje swoją ochroną terytorium całej Unii Europejskiej, lub zarejestrowanie międzynarodowego znaku towarowego w WIPO. Kolejną kwestią, którą należy rozważyć, są koszty rejestracji. Najtańsza w rejestracji jest oczywiście procedura polska. Co za tym idzie gwarantuje najwęższy terytorialnie zakres ochrony. Droższa jest rejestracja unijna, a najdroższa międzynarodowa. 

Jak zastrzec nazwę i logo jako znak towarowy?

W Polsce rejestracją znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Rejestracja znaku towarowego dokonuje się przez wypełnienie formularza  o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. Można otrzymać go również w Informacji Ogólnej w siedzibie Urzędu w Warszawie. We wniosku podaje się wszystkie podstawowe informacje o właścicielu znaku oraz o samym znaku towarowym. 


Po wypełnieniu, podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy trzeba dostarczyć do Urzędu. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty, telefaksu lub wypełniając zgłoszenie online. Przy wyborze innej formy niż osobiste dostarczenie, czy wypełnienie wniosku przez internet trzeba zwrócić uwagę na to, że zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego, a nie w dniu, w którym go wysłaliśmy, np. za pośrednictwem poczty. 


Po otrzymaniu wniosku Urząd Patentowy ogłasza zgłoszenie znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Dzięki temu, że Urząd ogłasza takie zgłoszenia, by wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z tymi znakami i ewentualnie zgłosić do urzędu swój sprzeciw rejestracji znaku towarowego, jeżeli jest to znak podobny lub identyczny z już istniejącym. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw z zewnątrz, a Urząd Patentowy nie stwierdzi żadnych przesłanek uniemożliwiających rejestrację znaku towarowego, wtedy Urząd wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy, wpisuje ten znak do rejestru znaków towarowych oraz ogłasza ten fakt w Wiadomościach Urzędu Patentowego. By w pełni cieszyć się z zarejestrowanego znaku towarowego, należy pamiętać o opłacie za ochronę. Czas, przez który znak towarowy jest prawnie chroniony wynosi 10 lat i może być przedłużany na kolejne 10 letnie okresy. 

Jak zastrzec znak towarowy w Unii Europejskiej?

Znak towarowy Unii Europejskiej umożliwia ochronę znaku towarowego na terenie wszystkich 28 państw członkowskich Unii. Rejestracją unijnych znaków towarowych zajmuje się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w  Alicante (Hiszpania). Rejestracji można dokonać za pośrednictwem internetu, poczty, przez przedstawiciela lub osobiście w biurze EUIPO w Alicante.

Procedura rejestracji unijnej jest podobna do procedury polskiej. Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań. Najpierw następuje badanie formalno-prawne.  Polega na sprawdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie kryteria i jest prawidłowo wypełniony. Następnie wniosek jest badany merytorycznie. Sprawdza się między innymi, czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już wcześniej zarejestrowany i czy nie figuruje już w unijnej bazie znaków towarowych. Po tym badaniu Urząd wysyła listy informujące do właścicieli identycznych lub podobnych do Twojego znaków towarowych. Właściciele Ci właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo sprzeciwu zarejestrowania znaku towarowego. Jeżeli nikt go nie zgłosi lub sprzeciw okaże się nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. Unijna ochrona znaku towarowego firmy również trwa 10 lat i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne. 

Jak zastrzec znak towarowy korzystając z międzynarodowej procedury?

Zastrzeżenie nazwy lub logo jako międzynarodowego znaku towarowego pozwala na zabezpieczenie prawa do znaku towarowego na terenie wybranych krajów z listy, która obejmuje ponad 100 państw z obszaru całego świata. 
Żeby zarejestrować międzynarodowy znak towarowy należy złożyć podanie do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Dzieje się to za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego. Żeby uzyskać rejestrację międzynarodowego znaku towarowego trzeba zgłosić lub uzyskać rejestrację tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. Tak naprawdę międzynarodowa ochrona znaku towarowego firmy polega na „rozszerzeniu” ochrony danego znaku towarowego zgłoszonego w krajowym urzędzie patentowym na inne kraje.Krajowy urząd patentowy przekazuje wniosek do WIPO. WIPO sprawdza, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi zawarte w podaniu - prawidłowo sklasyfikowane. Jeśli tak jest, rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym i publikuje go w Biuletynie Międzynarodowym WIPO oraz powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy państw, które obejmuje ochrona. Odnośnie tych państwach, wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego rozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. WIPO rejestruje decyzje poszczególnych państw zgłoszonych we wniosku i informuje o tym osobę lub firmę zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji. Ochrona w procedurze międzynarodowej, podobnie jak przy rejestracji krajowej i unijnej, udzielana jest na 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużania. 

Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy