Po co przeprowadzać monitoring znaków towarowych

Masz zarejestrowany znak towarowy? Uważaj! Od kwietnia 2016 każdy przedsiębiorca, który ma zarejestrowany znak towarowy, musi sam zapobiegać rejestracji znaków podobnych lub identycznych do jego znaku. Z tego artykułu dowiesz się czym jest, oraz po co przeprowadzać monitoring znaków towarowych.

monitoring znaku towarowego

Źródło: https://pl.fotolia.com/

Co to jest monitoring znaku towarowego? 

Monitoring znaków towarowych to sprawdzanie na bieżąco, czy w Urzędzie Patentowym nie zostają zgłoszone do rejestracji znaki towarowe identyczne lub podobne do już istniejących.

W Polsce jest to dość świeża kwestia. Do kwietnia 2016 r. Urząd Patentowy RP  zanim dokonał rejestracji znaku towarowego, badał czy znak ten nie jest identyczny lub podobny do znaków już istniejących. Po zmianie przepisów, obowiązek pilnowania swoich interesów został przeniesiony na właścicieli zarejestrowanych znaków. Wprowadzona została procedura sprzeciwowa. 

To sami przedsiębiorcy muszą być na bieżąco ze zgłaszanymi znakami towarowymi, by w porę zareagować. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi trzy miesiące i jest liczony od daty publikacji informacji o znaku towarowym w Biuletynie Urzędu Patentowego. Na szczęście nowelizacja ustawy znosi wymóg interesu prawnego – czyli każda firma lub osoba może zgłosić swój sprzeciw a nie tylko ta, która ma w tym sprzeciwie jakąś korzyść. 

Dlaczego monitorować znak towarowy?

Sytuacja, kiedy konkurent zarejestruje identyczny bądź podobny znak towarowy do Twojego jest bardzo niekorzystna. Twoi klienci mogą zostać wprowadzeni w błąd, a konkurent zasłaniając się świadectwem ochronnym może mówić, że działa całkowicie legalnie. Oczywiście możesz skierować sprawę do sądu, ale to oznacza konieczność poniesienia określonego nakładu czasu i pieniędzy. Korzystniej dla Ciebie będzie, jeżeli w ogóle nie dopuścisz do zarejestrowania takiego znaku towarowego korzystając z procedury sprzeciwowej.

Konsekwencje zmiany przepisów

Zmiana ta oczywiście nie jest korzystna dla przedsiębiorców. Jeżeli chcą być pewni bezpieczeństwa swojego znaku towarowego, powinni monitorować wszystkie nowo zgłaszane znaki towarowe. W tym celu należy być na bieżąco z informacjami, które pojawiają się w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jest on wydawany co dwa tygodnie. Warto zaznaczyć, że w samym marcu 2016 r. do rejestracji w polskim Urzędzie Patentowym zostało zgłoszonych ok. 290 znaków towarowych.

 

Drugą kwestią jest termin sprzeciwu wynoszący tylko 3 miesiące (okres nieprzywracalny). Po jego upływie pozostaje tylko procedura polegająca na unieważnieniu zarejestrowanego znaku lub dochodzenie swoich praw przed sądami powszechnymi co jest czasochłonne i kosztowne.

Jak widzisz, monitorowanie swojego znaku towarowego może okazać się czasochłonne i pracochłonne, a ewentualne konsekwencje zaniechania działań w tym zakresie mogą być poważne. Dlatego warto jest powierzyć monitorowanie swojego znaku towarowego firmom, które będą śledzić, czy nie pojawia się zagrożenie rejestracji identycznego lub podobnego do Twojego znaku towarowego.


Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy