Jak poznać, czy znak jest zastrzeżony

Z odpowiedzią na pytanie, czy dany znak towarowy został zastrzeżony, wiąże się szereg konsekwencji. Przede wszystkim rejestracja zapewnia ochronę prawną, co oznacza, że inne przedsiębiorstwa mogą być powstrzymane od używania podobnych oznaczeń. W wyniku posługiwania się oznaczeniem podobnym do zarejestrowanego znaku towarowego, nieuczciwy przedsiębiorca może być zmuszony do zwrotu nienależnych korzyści powstałych na skutek używania danego oznaczenia, jak również do wypłaty odszkodowania pokrzywdzonej firmie. Z tych powodów warto jest wiedzieć w jaki sposób można sprawdzić, czy dany znak jest zastrzeżony.

Oznaczenie ® przy znaku towarowym

Jednym ze sposobów na rozpoznanie zarejestrowanego znaku towarowego jest oznaczenie literą R w okręgu. W przeciwieństwie do oznaczenia ™ , którego stosowanie nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych, obecność znaku ® przekazuje informację, że oznaczony nim symbol został zarejestrowany w odpowiednim urzędzie patentowym. Jeśli przy logu lub nazwie firmy widnieje litera R otoczona okręgiem, prawie pewnym jest, że oznaczenie takie zostało zarejestrowane. Fakt, że zabronione jest oznaczanie symbolem ® znaków towarowych, które nie zostały zarejestrowane dodatkowo wpływa na postrzeganie oznaczenia handlowego jako znaku zastrzeżonego.

r w kółku Źródło: https://pl.fotolia.com/

Bazy znaków towarowych

Każdy zarejestrowany znak towarowy znajduje się w odpowiednim rejestrze. W zależności od zasięgu rejestracji, będzie to inny rejestr. Znaki towarowe zastrzeżone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć w prowadzonej przez Urząd Patentowy RP bazie.  W momencie wydania świadectwa rejestracji znaku towarowego, każde takie oznaczenie zostaje zamieszczone w bazie, i jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego.Oznaczenia rejestrowane na innym terytorium, niż terytorium Polski, znaleźć można w bazach międzynarodowych, takich jak baza Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, czy baza Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Oba rejestry są dostępne w internecie. W rejestrze ROMARIN (baza prowadzona przez Biuro Międzynarodowe WIPO) można sprawdzić, czy znak został zastrzeżony jako międzynarodowy znak towarowy w ramach systemu madryckiego. Możliwe jest także sprawdzenie, czy obecnie toczy się postępowanie rejestracyjne dla danego oznaczenia. W rejestrze można znaleźć także informację o znakach, których rejestracja wygasła w ciągu ostatnich 6 miesięcy.Znaki towarowe zastrzeżone na terytorium Unii Europejskiej i poza nim trafiają do bazy TMview. Jest to narzędzie pozwalające na wyszukanie zarejestrowanych oznaczeń słownych, graficznych, przestrzennych i dźwiękowych które uzyskały status ochrony w danym państwie członkowskim. Możliwe jest wyszukiwanie na podstawie wielu dostępnych kryteriów, m. in.  takich jak rodzaj lub nazwa wyszukiwanego znaku, terytorium na którym jest chroniony, dane zgłaszającego czy data zgłoszenia.

Pomoc rzecznika patentowego lub kancelarii brandingowej

Czasem jednak może się zdarzyć, że sprawdzenie, czy znak towarowy został zastrzeżony, jest zbyt skomplikowane ze względu na mnogość rejestrów oraz kryteriów wyszukiwania. W takich sytuacjach warto pamiętać o osobach i instytucjach, które zawodowo zajmują się rejestracją znaków towarowych i skorzystać z ich fachowej pomocy.

W zależności od tego, jakiej pomocy potrzebujesz możesz zgłosić się do rzecznika patentowego lub agencji brandingowej. Za opłatą możliwe jest przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej znaku towarowego, które wykaże, czy dana nazwa lub logo zostało uprzednio zarejestrowane. Kancelaria brandingowa oferuje również pomoc z zakresu poprawności językowej, analizy lingwistycznej, a także monitorowania już zastrzeżonych znaków towarowych. Dodatkowo zbada dany znak towarowy pod kątem skuteczności marketingowej. Dzięki temu zyskasz pewność, że dany znak ma odpowiednią budowę i przekaz wskazujący na rodzaj prowadzonej działalności, a tym samym odpowiednio zachęci do kupna Twojego produktu. Rzecznik patentowy natomiast zajmuje się działalnością związaną stricte z aspektami prawnymi i sporządzaniem opinii, a także reprezentacji podczas procesów sądowych, na którą ma absolutną wyłączność.

Bez względu na to, jaką metodę się wybierze, by poznać, czy znak jest zastrzeżony, należy zawsze pamiętać o konieczności upewnienia się, czy poprzez swoje działanie nie narusza się praw innych podmiotów (takich jak prawa z rejestracji znaku towarowego). 

Oceń ten artykuł:

aaaSS
jak zastrzec nazwę firmy
Nazwa dla firmy

Projektowanie logotypów
Gotowe nazwy